Tilbage til oversigten

Skolegade

Huse eller partier

Skolegade set mod Storegade
 
2019
I baggrunden ses bygningen Storegade 34, hvor den gamle Brugsforening startede i 1937 (på hjørnet af Storegade og Fabriksvej/Torvegade)


Skolegade / Storegade 39

2019
Fjord Larsens købmandsbutik, hvor Kørelærer Carl Madsen og Sigrid boede ovenpå


Skolegade nr 1 A-D

2019
Bygget 1910 ombygget 1976 og 1987
1954-55 Thøger Hays Thøgeren med børnene Peder, tvillingerne Knud og Hans, Niels Jørgen (kommis)


Skolegade nr 3

2019
Bygget 1890
I 54-55 boede 2 enlige damer Martha Mikkelsen (ekspederede i Mejeriudsalget) og Marie (der var syerske) og søstre til Petrea Akselsen, se Skolegade 18).


Skolegade nr 5

2019
Bygget 1894
I 1954-55 boede Læge Erik Gjerulf Jakobsen.
I 1956-57 Læge Reinholdt Nielsen, der senere flyttede på Skjernvej


Skolegade nr 7 A

2019
Nuværende bygning opført 1964 ombygget til lejligheder 2003

I mellem nr 5 og Smedeværkstedet lå et lille skomagerværksted, som Carl Martin Poulsen havde, inden han flyttede til Skolegade 14


Skolegade nr 7 B-D (før i tiden nr 9)
Carl Christensens smedeforretning gift med Petra, set fra Mellemgade
Hvor de skoede heste og lave almindelig smedearbejde samt ringe til hestevognshjul
De havde datteren Poula, der blev gift med Bernhard Lauritsen Svinget


Ca 1957


Ca 1957
På dette billede sidder Carl Christensen på traktoren.
Stående Knud Haahr og Carl Christensens barnebarn Knud Lauritsen
Derefter overtog Herluf Madsen (som senere flyttede til Canada) værkstedet. Han havde en søn der hed Torben og de boede privat i Skolegade 35.
Smedemester Børge Hansen overtog smedeværkstedet og senere tog sønnen Orla over,
inden han flyttede til Vennelystvej


2019
I dag er det bygget om til 4 lejligheder


Skolegade set mod Mellemgade

2019


Skolegade nr (11)

2019
Her boede Petra og Carl Christensen privat, i villa "Cottage" (gul bygning med flot indgangsparti i hjørnet og grønmalet bindingsværk).


Skolegade nr (13)

2019
Her boede en lektor Lydik Holst gift med Gudrun


Skolegade nr 13 A

2019
Den røde fløj til kostelever, bygget 1957 senest ombygget 2007


Skolegade nr 13 B

2019
Længere oppe i skolegården boede rektor Aksel Arndal og hans kone. De havde 2 børn, Poul der senere blev lektor i Ribe samt Bodil.


Skolegade nr 13 - 15 mod skolegaarden

2019
VGT bygninger er bygget og ombygget over mange år. De første bygninger er fra 1882 og der har løbende været ombygninger


Skolegade nr 15

2019


Skolegade nr (17)

2019
I nr 17 A boede i 1954-55 Ingrid Holmgaard Mikkelsen, der maskede strømper op og solgte klasselotteri. Hun var enke efter Harald Mikkelsen, der var bror til Arne Mikkelsen (Bedemand).
Der var 2 børn, Knud og Bodil.
I nr 17 B boede Hans Chr Frombjerg gårdejer


Skolegade nr (19)

2019
Her boede Grethe og Aage Nielsen. Han var søn af Tømmerhandler Martinus Nielsen, og havde en bror Tage Nilsen, der førte Tømmerhandlen på Stationsvej videre.
Aage var sognerådsformand fra 1962 til 1966. Efter kommunesammenlægningen til Egvad Kommune, var han borgmester indtil 1970.


Skolegade nr (21)

2019
Her lå Mary Tarp Jensens hus, hendes far var forst-assistent Jens Frederik Jensen
Huset blev nedrevet i 1975 for at gøre plads til udvidelse af VGT.
Mary var foredragsholder og hun udlejede "bil uden fører", en grøn Ford Anglia


Skolegade set mod Allegade

2019


Skolegade nr 23 A

2019
Her boede elværksbestyrer  Jens Jørgen Jensen, kaldet "Guld Jensen" der var gift med Marie.
De havde en søn Oluf Jensen, der havde sukkersyge. Han blev senere urmager hos Kjelstrup i Storegade 8.
I 1958 blev Marinus Nielsen, der var gift med Agnete, elværksbestyrer. De havde 3 piger Jette (der blev gift med Lars Orehøj), Eva og Ruth.


Skolegade nr 23

Bygget i 1934 og man bestemte at bygge bestyrerboligen (tv) året efter.
Værket udvidet med ny fløj ud mod vejen i 1967-68.


2019
Måske fra 1954 leverede elværket varme til de omkring liggende huse (samt VGT og De Gamles Hjem)


Skolegade nr 25

2019
Bygget 1950
Er udstykket fra Vestgaardsminde og da Claus Clausen, gift med Marie, ikke ville flytte fra Skolegade, udstykke han en lille parcel (nr 25) til sig selv.


Skolegade nr 27
Vestergaardsminde

2019
Bygget 1918 ombygget 2016
Her boede i 1956, en forhenværende direktør Andreas Andreassen og husbestyrerinde Maren Johanne Køster.


Skolegade mod Kirkegade

2019
Bag Vestergaardsminde var en lille ejendom med stald og en beboelse ovenpå.
Han hed Oskar Søgaard Lauridsen og sørgede også for snerydning i byen med sine 2 heste og en træ-sneplov


Skolegade mod Kirkegaarden

2019


Skolegade nr (29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41) nu udlagt til kirkegård

2019

I nr 31 boede i 1959-60 Niels Block Nielsen

I nr 33 boede renstrise og husassistent Anne og Elna Andbæk.

I nr 35 boede i 1956-57 en Herluf Madsen og i 1959-60 var det Laurids Hansen. Omkring 1960 købte Frede og Oda Fredsgaard huset.

I nr 37 boede Pharmaceut Poul Chr. Stenholt.

I nr 39 boede Jørgen Hvidbjerg i et nyere opført rødstenshus

I nr 41 boede Aage Bjerre ansat ved DSB


Skolegade set mod vest fra Viadukten

2019


Skolegade set mod Forsøgshaven

2019
Forsøgshaven blev anlagt i 1921 og passet i mine barnedage, af Mads Jensen, der boede på Skjernvej mellem nr 41 og 43, bag ved Aksel Mikkelsen i et lille træhus hen mod banen.
I mine unge dage, mener jeg også han på et tidspunkt boede i kælderen på De Gamles Hjem.
Kan også huske, at der i 60'erne var et stort folkedanser arrangement over flere dage med deltagelse fra mange lande.
Jens Feldager, der boede på Vejlevej var med til afviklingen. Der var optog igennem byen og opvisninger i Forsøgshaven.


Skolegade set mod Gadegaardsvej

2019
Var før i tiden bare 2 hjulspor, der endte oppe ved Spejderhuset på Forsumvej.


Skolegade nr 40

2019
Bygget 1960 ombygget 1994
Det var Svend Aage Smidt kontorchef i Tarm Bank, senere Bankdirektør i Brædstrup
Tidligere var der et savskæreri ved Tømmermester Berth Pedersen


Skolegade nr 38

2019
Bygget 1955 ombygget 1969
Her boede Direktør/Driftsleder Nils Folke Pålson, gift med Elsa, de havde 4 børn, Eva bor i Ribe, Lena i Spjald, Anna ? samt Pelle (der er musiker).
Tidligere var der en fenne/indhegning, som Slagter Edvard Iversen havde kreaturer gående i, om sommeren.


Skolegade nr 36

2019
Bygget 1956-57 ombygget 1968
Huset blev opført af Marie og Kurt Schierff. Han var snedker på Tarm Stolefabrik, havde 2 børn, Alex og Frank (Frank, der senere drev Skaven Camping) gift med Kirsten fra Beder
Derefter boede Sigrid og Poul Erik Najbjerg Poulsen kommunaldirektør, de havde 3 børn, Tove gift med Hans Peter Thorup (kaldet HP) og ansat i Tarm Bank/Ringkøbing Landbobank, en søn Flemming der er fysioterapeut samt sønnen Carsten der er leder af en teknisk afdeling ved Skejby Sygehus i Århus


Skolegade nr 34

2019
Bygget 1955 ombygget 1967
Peter Knudsen var bogholder på Tarm Stolefabrik og gift med Anne Marie. Hun blev senere ansat som fuldmægtig ved Egvad Kommune.
Der var 2 børn, Ole der blev ansat ved Nyborg Kommune og Kirsten Cand.mag i musik, gift med Lorentsen der også var Cand.mag i musik
Huset er efterfølgende solgt til lektor på VGT Thyge Knudsen (ikke i familie med den tidligere ejer Peter Knudsen) og sundhedsplejerske Annette Bøjlund.


Skolegade nr 32

2019
Bygget 1953
Det var her, Karl Edvard Larsen (Store Larsen) og hans kone boede. Han var Lektor på VGT i mange år. De havde en datter Karen.


Skolegade nr 30

2019
Bygget 1954 ombygget 2007
Det var Poul Orehøj, der byggede huset og flyttede hertil fra Skolegade 16


Skolegade nr 28 A

2019
Opført i 1936 og ombygget i 1980. Bygget til De Gamles hjem.
Blev opført i henhold til socialloven (ellers var det jo blevet benævnt Fattiggaard/Fattighus)

Bestyrerinden var Alma Utzon der senere flyttede til Neksø og derefter købte hun et privat Plejehjem i Hundslund ved Horsens.
Derefter i 1960, blev Andrea Jensen bestyrerinde. Hun var startet som kokkepige.


Skolegade nr 26 A - D

2019
Opført i 1936 ombygget i 1980. Højre vinkel i stuen, blev brugt indtil sidst i 60'erne til Kæmnerkontor


Skolegade nr 24 A - H

2019
Disse er opført i 2001
Det var oprindelig nr 26 og her var et hus, hvor Maler Andreas Møller Jensen havde Tarms førende og eneste automalerværksted.
Konen Astrid drev Tarm Vådvask i kælderen.
Der var 2 børn Helge Møller Jensen uddannet på lageret hos Ford Olsen Storegade 21, datter Kirsten (Kis) defektriceelev på Tarm Apotek.


Skolegade nr (24)

2019
Der var en stor frugthave før nr 22 blev revet ned.


Skolegade nr 22

2019
Her lå Dyrlæge Aksel Nyborg (Therkelsen)s villa, som måske blev fjernet i 2012 eller før.
Han var gift med Rigmor Hjerk og stammede fra Bjerre ved Juelsminde, opvokset på "Annexgaarden" (gårdens navn).
Rigmor var datter af amtsvandinspektør P. Hjerk, og Skolegade 22 var hendes barndomshjem.
Der var 2 børn, Dorthe Hjerk Nyborg (gift Hæstbæk), der bor i Rudkøbing og en søn Niels Jacob Hjerk Nyborg der bor i Højbjerg ved Århus.


Skolegade nr 20

2019
Bygget 1951
Luthers Missionshus
Ovenpå boede Mathilde og Niels M. Kousgaard. Der var 4 børn Metha, Gunner, Egon og Ninna.
Tidligere (før 1951) lå et gult missionshus og der boede Lauridsen ovenpå, de havde en søn der hed Leon.
Bedsteforældre på moderens side til Leon, var Chr. Have Thomsen, der boede på Vardevej 19.

Skolegade nr (18 p-plads)

2019
Her boede Aksel Akselsen (snedker på Stolefabrikken) og Petrea (søster til Martha og Marie i Skolegade 3)
De lærte Lars Orehøj at spille æsel.


Skolegade nr (16 p-plads)

2019

Her var villa "Home", hvor der på 1. sal boede en Rigmor Jørgensen, enke efter førstelærer/sognerådsformand Adolf Jørgen Jørgensen.
I stuen boede Poul Sørensen kommunebogholder, gift med Karen og de havde 3 børn, Alice, Lars og Karen (søster)
Efternavnet Sørensen blev i sommeren 1960 navneændret til Orehøj.
De byggede huset Skolegade 30, hvor de flyttede til i 1954.


Skolegade nr 14

1916 - 1917 ifølge Arkiv.dk
Bygget 1800
I Skolegade 14 boede frem til 1951 den gamle skomager Martin Poulsen, der blev valgt til sognerådet i 1937. Han var gift med Karen Marie. De havde bl.andre en søn der hed Carl Martin Poulsen – kaldet Martin Poulsen. Han var også skomager og var gift med Anna. De havde børnene Niels, Karen Marie og Hans. Familien Flyttede til Skolegade 14 i 1951. Inden da havde de boet på Møllevej, Skolegade 19, Allevej 1, og Allevej 3. Inden den gamle skomager Martin Poulsen tog bopæl i Skolegade 14, boede hans forældre - altså Niels, Karen Marie og Hans Poulsens oldeforældre på adressen. 2019


Skolegade nr 12

2019
Bygget 1923
Har boede Søren Peder (SP) Sørensen (Karetmager Christen Sørensens forældre) der var gift med Larssine.
Senere boede Rudolf Erdmann i huset (arbejdede på kontoret hos Sønderby/Solus)
Senere købte husmoderafløser Johanne Kristine Marie Jensen huset.


Skolegade nr 10

2019
Bygget 1904
Her boede Karetmager Chr. Sørensen gift med Ebba og der var værksted ned mod bækken (der hvor der er skur og sti idag) og de havde 3 børn, Johan (der døde i en ung alder ved en ulykke), Grethe flyttede til Silkeborg, Bitten flyttede til Videbæk egnen.
Chr. Sørensen sad i sognerådet i 8 år, og var Sparekassedirektør i en del år.
Han var en bror til Anshelm Sørensen der var læge på Tarm Sygehus, der også senere startede egen praksis på Vejlevej 1.
Senere overtog Sonja og Henning Haugaard stedet og Ebba og Chr. Sørensen flyttede så til Skolegade 27 (Vestergaardsminde)
I nr 12 boede Chr Sørensens forældre, Larssine og Søren Peder Sørensen


Skolegade nr 8

2019
Bygget 1880
Her boede rulledame Katrine Marie Mikkelsen fra 1954-55


Skolegade nr 6

2019
Bygget 1943
Her boede fabrikant Hans Sørensen og Dinna samt 2 børn Poul Martin, der blev uddannet til ingeniør og senere videreført HS kedler, samt datteren Eva der måske flyttede til Farsø.

I huset boede også på et tidspunkt Gurli Hartvigsen (ansat på Tarm Sygehus)


Skolegade nr 4

2019
Bygget 1900
Der boede Aage Kirkegaard Andersen oprindelig repræsentant. Startede Pølsevogn på Storegade 43 og senere udvidet med kaffevogn. Da der var klager over alle de lastbiler, der parkerede i Storegade, mens de besøgte pølsevognen, flyttede han efterfølgende til P-pladsen (markedspladsen) på Toften og efter en tid købte han Sækbæk Kro mellem Lyne og Varde, hvor der blev lavet parkeringsplads til alle de besøgende.
Børnene var Per Slagtersvend, Find Slagter, Jørgen Kommis ved Købmand Isager, Gert arbejdsleder hos HTH, Line og Lone
Herefter boede Ebba (Damefrisør) og Poul Erik Jensen der arbejdede på Stolefabrikken. De havde børnene Allan, Carsten og Marianne.


Skolegade nr (2)

2019
Her var en lille sal, der hørte til Landmandshotellet og der blev en gang om måneden afholdt foredrag med Globetrotteren Jørgen Bitch.
 


Skolegade (nr 2) / Storegade 41

2019
Her var Landmandshotellet bestyreret af Stinne og Laurids (kaldet Landmand) Christensen og hen mod Skolegade var der en sal.
De havde 3 børn Johanne (Hanne), Hans (Heise) og Maren