Tilbage til oversigten

Storegade
- lige numre

Huse eller partier

Storegade set mod Åboulevarden /Skjernvej

2007


Storegade nr 2
Her lå ledvogterhuset, hvor der har boet banearbejder Hans Chr. Bertram og hustru Dorthea og senere ledvogter Pedersen. I min tid var det Fru Kiil, der passede det med at få bommerne op og ned.
Da huset blev revet ned blev det blevet en grøn plet, hvor Genforeningsstenen nu blev placeret efter en lidt omtumlet tilværelse, først ved VGT så ved trekanten Storegade / Lønborgvej og derefter ved den gamle Forsøgshave ved Skolegade / Bisgaardvej / Gadegaardsvej.
Kulturtagene blev opført i 2018 (tegnet af Per Arnoldi) og en tro kopi står på Pakhuspladsen i Skjern.

Ca 1940


2019


Storegade set mod Stationsvej

2007


2019


Storegade set mod Baunbækvej
Bygningen til højre er nu Tandlægehus, men var før M. Nielsens Tømmerhandel. Bagved skimtes værtshuset "æ gammel laustow", der før 76 var privatbolig og ejet at Bert Pedersen og I lejligheden til højre boede min farmor og farfar Hansigne og Jesper Graakjær. 
Til venstre bag værelsesfløjen på Bechs Hotel, der før var rejsestald, var parkering og markedsplads, der bl.a. årligt havde et cirkus på besøg og i 70'erne blev byfesten "På hat med Tarm" afholdt der med Rahbeks Tivoli.
På et hjørne af Markedspladsen, var Tømmerhandlens Kongelig Autoriserede Brovægt, som min farfar også passede. Det var spændende, når Politiet havde stoppet lastbiler med for meget vægt og så de skulle vejes der

2007


2019


Storegade nr 4 - Gæstgivergaarden / Bechs Hotel
Opført 1900 (måske allerede før 1869, hvor hotellet brændte første gang), ombygget 1956, 1987 og 1991
Byens Hotel har heddet Tarm Gæstegivergaard / Tarm Kro og er bygget i 1864. 
I 1895 sælger Hesbæch til Jens Bech, der dør i 1908 og til minde om Jens kommer den efterfølgende til at hedde Bechs Hotel.
Det Fru Jørgensen, der drev hotellet indtil Meta og Niels Ibsen overtog det omkring 1950. I 1956 var der også en brand på hotellet og jeg kan huske at folk stod oppe i værelserne på 1. sal og smed alle møblerne ud, det har jeg aldrig helt forstået.

Da sønnen Kristian (Kesse) Ibsen og Anne Lise overtog det i 60'erne blev der bygget et hus bag hotellet ud mod markedspladsen, hvor Kesses forældre boede i mange år. Inspektør Jensen passede Meta, da hun blev alene og overtog det lille hus, da Meta døede.
Hen mod Jernbanen var rejsestalden, hvor de på et tidspunkt blev indrettet "grill restaurant" og i slyngelstuen kunne man gå på "Det lille Apotek". Senere har der været flere ejere, men i 90'erne gennemgik hele hotellet en total renovering og om- og tilbygning og står nu rigtig smukt. Det er Finn Larsen, der nu ejer hotellet.
Imellem Banken og Hotellet var der en have og det var også her foran at Dagvognen og senere Rutebilen til Nr. Nebel havde holdeplads.
 


Billedet måske fra 1908,

Måske fra 1908


Ukendst årstal

Dagvognen Tarm- Nr Nebel

Ca 1912


Ukendt årstal


Ukendt årstal


Måske fra 1935


Måske fra sidst i 50'erne


Ca 1955


Ca 1960


Ca 1970


2007

2007


2019

2019


Storegade nr 4 - nr 6 Gæstegivergaardens have.
Imellem Banken og Hotellet var der en have og det var også her foran at Dagvognen og senere Rutebilen til Nr. Nebel havde holdeplads.


Måske før 1950


Efter 1950


2019


Storegade nr 6 (og nr 8)
Opført 1939 ombygget 1975
I bygningen med gavlen ud mod vejen var der en Hans Poulsen, der havde en cykel- og træskoforretning måske indtil 1903, senere blev det til Tarm Bank. Fra starten den 6. oktober 1911 var det i lokaler, måske ovenpå Storegade 17. Fra 1919 sad Hulda Nielsen ved kassen og alt blev nøjagtig bogført og altid underskrevet af 2 personer. Den første bankdirektør var tømmerhandler J.P. Jensen (Emil og Peter Bollerup Jensen's farfar). Fra 1924 var det bankbestyrer J. Olesen der blev administrerende direktøt og boghandler A.G. Madsen og kornhandler H.Jessen Hansen fortsætter som direktører. Fra 1954 var Jørgen Christensen direktør og senere var det Stig Hansen og inden det overgik til at hedde Ringkøbing Landbobank, var det Magnus Koldby (der kom fra Sparekassen) og Kurt Foged.
 
I huset Storegade 8, var Urmager og Guldsmed Jacob Kjelstrup og på højre side hen mod hotellet, var Rutebilstationen indtil den flyttede til Nygade.
Efter 1950


1960


2007


2019


Storegade nr 8
(kan ses tv for Tarm Bank) opført 1939, revet ned og Tarm Bank udvidet i 1975

Efter 1950
I huset Storegade 8, var Urmager og Guldsmed Jacob Kjelstrup og hen mod hotellet, var Rutebilstationen indtil den flyttede til Nygade.


Storegade nr 10
Nuværende bygning opført 1975
Bygningen er i dag også en del af Ringkøbing Landbobank (det tidligere Tarm Bank), men før (i 1951) var der en damefrisørinde Fru M. Specht, senere Modeforretning/Modehuset som Anna Lund havde. På hjørnet havde Glarmester Ove Andersen en forretning med spejle og rammer. Han havde så sit værksted med indkørsel fra Nygade. I dette værksted mener jeg Helmer Meiner før havde sin Autolakering, der flyttede til Lønborgvej 31.


Til højre på billedet, måske fra 1910 og før Nygade blev lavet


Efter 1950
(2 etager,kan ses helt tv i billedet)


Opført 1975


2007


2019


Storegade set mod Nygade

Billedet måske fra 1910-1920 (opført i 1910)
Huset i midten blev ryddet ned da man fik anlagt Nygade og i ventre side blev i 1951 opført det 2 etagers hus Storegade 12, vi idag ser på det sydlige hjørne af Nygade.


2007
Bygningen bagest er Egvad Kommunekontor opført i 60'erne og ryddet ned i 2018


2019


Storegade nr 12
Opført 1910 ombygget 1951
I denne hjørnebygning har i min tid været tøjforretning.Det var prindelige bygget af S.I. Nielsen og var manufaturforretningen Magasin Du Nord senere ved sønnen Søren Jacob Nielsen, Jørgen Dahl, så Asta og Peder Frandsen, Rita Aagaard og senere ejes butikken af Jeanett Sørensen (hun har også butikken J'USE IT i nr. 26). I 2019 hedder butikken Outdoor nu og Fisk nu.2007


2019

2019


Storegade nr 14
Opført 1914 ombygget 2006
Her har Godtfred Mikkelsen haft Møbel- og Snedkerforretning og Ligkistehandel (jeg tror også han kørte datidens ligbil) senere Elektrikerforretning først ved Johannes Andersen, så Dejgaard og Jensen, senere I 70'erne havde Peter "Post" Jensen en butik med cowboytøj og der har også været Børnetøjsbutik ved Anni Kjær Jensen, Blomsterbutik, Helsekostbutik mm.


2007


2019


Storegade nr 16
Opført 1905 ombygget 1999
I nr. 16 havde Skotøjshandler Morten Nielsen sin butik. Han havde desuden Radioforretning og bag bygningen var der Cykelværksted. Skobutikken overtog Kronborg og Cykelværkstedet tog Henry Jensen sig af. Radioafdelingen overtog Orla Graakjær i først I 60'erne og efter nogle år fra privaten på Vejlevej 32 og udstilling i den "gamle Brugs" i Storegade 34, byggede han i 1962 butik og privat på Toften 2
Da Kronborg byggede den nye butik Storegade 11 og flyttede dertil, overtog Johanns Brosbøl og hans kone Emma butikken og startede en slikbutik. Den blev passet af Emma og datteren Rita og med svigersønnen Henry i baghuset med Cykler. Johannes var stadigvæk bestyrer af Rutebilstationen i Nygade-
Nu er butikken lagt sammen med nr. 18 og der har været vin- og Postbutik. Nu er posten flyttet


Morten Nielsen til højre sammen med Vognmand Ole Rasmussen fra nr 25 til venstre og Slagter Edward Iversen fra nr 20 i midten


2007


2019


Storegade nr 18
Opført 1930 og ombygget i 1985
I denne butik var det først Pibedrejer Foldgaard, så Cigarhandler Christensen og frue, der huserede. Jeg tror der var 2 butikker i huset og i højre side mener jeg, at der var en blomsterbutik Violas Blomster. I starten med Sønderby og den sidste der havde den, var Tonny Jensen, han flyttede senere butikken til Kirkegade 4.
Grete Bargmann samlede begge butikker og kørte det videre som cigar og vinforretning og senere blev forretningen udvidet med nr 16, der også fungerede som Postbutik.
Nu er hele butikken overtaget af nye kræfter Søstrenes Vinhandel.


2007


2019


Storegade nr 20
Opført 1875 og 1925 ombygget i 2002
I 1910 var ejendommet ejet af Fru Larsen.
Slagter Edvard Iversen havde deres forretning her siden 1935 og med sønnerne Jens og Anders blev den ført videre helt frem til hen i 70'erne. Udover Jens og Anders var der konerne Gerda og Cecilie samt Søren Kokholm Jensen, der blev udlært. Der var altid godt humør og en kvik bemærkning til alle kunderne. Det var det første sted jeg oplevede, at man skulle trække nummer og om lørdagen stod folk i kø ud på fortovet, blot for at kunne købe for 50 øre leverpostej og et lille bæger remoulade.
Gerda og Jens boede i huset og havde hjælp af Eva i privaten med tilberedningen af bl.a supper og medister i bagbutikken. Hun var ung pige i en hel menneskealder. Anders og Cecilia boede i huset på Skjernvej 38. Hvor de også havde Anders og Jens's far Edvard boende ovenpå.
Senere kom der en butik med salg af arbejdstøj og nu er der Frisør

Ca 1935


Fra venstre VognmandOle Rasmussen i midten Slagter Edward Iversen og til højre Skomager Morten Nielsen


2007


2019


Storegade nr 22
Opført i 1895 og ombygget i 1969
Bygningen er renoveret flere gange og jeg kan huske at man skulle op ad trapper i højre side for at komme ind i butikken. Der har været en bager Johannes Nielsen og senere var det Martin Christensen, der kom fra Esbjerg, der havde bageriet Winston i mange mange år og derefter sønnen Jørgen. Man kunne komme om til bagereiet gennem porten, hvis man var til rundstykker efter bal på hotellet eller i hallen. Senere var det Peter Kjer der drev Guldbageren og nu er der Pizzaria.

2007


2019


Storegade nr 24
Opf'ørt 1955 ombygget 1986
I venstre side har der været en "49 øres butik", senere Tatol, hvor bl.a Taxa og Vognmand Søren Astrups kone arbejdede og jeg tror det var Fru Christensen, der bestyrede det, da det flyttede op i nr. 47. Der har også i mange år været først Herremagasinet Boston i højre side ved Jens Jensen senere en Mr. butik. Senere har EDC haft boligbutik og nu er det Hair & Make-up Artist.

Måske fra 1960


2007


2019


Storegade nr 26
Opført 1889 og ombygget 1992
I bygningen har været Skrædder og Barberforretning ved N.P. Dejgaard og senere ved Barber Christensen. Fra 1889 til 1892 havde den nyetablerede Tarm og Omegns Sparrekasse til huse i bygningen. Senere drev skrædder Haldur og Eleonora "Strunges Sæbehus" i 60 år og jeg kan huske, at man ikke måtte sætte næsen eller fingrene mod butiksruden, så kom Fru Strunge ud og skældte ud og så blev ruden pusset igen. Der har senest været Balzers Blomster ved Jette Pinderup, der nu er flyttet til Storegade nr. 7. Senere blev der åbnet en tøjbutik J'USE IT v. Jeanett Sørensen (hun ejede også tidligere Rita Ågaard i Storegade nr 12). Nu er der Madexperten


2007


2019


Storegade nr 28
I midten kan ses nr 28 da der var Skomager. Opført 1900 og ombygget 1989
Der har været Skomager ved Mortensen (med et stift ben) i nr. 28 og kun butik i højre side i mine unge dage. Da var det Tarm Isbar, som familien Ellen og Jens Peder Abrahamsen med børnene Svend, Peter og Gitte, havde i mange år. De boede i den lille lejlighed i venstre side og ovenpå. Han arbejde om dagen hos Sønderby's som automaler. De købte Storegade 34 i 1956/57 og i 1960 flyttede de til Grindsted. Senere kom andre til bl.a. Viggo Nygaard, der også solgte pølser. Så har der været Grilbar, og senere Solcenter.2007

Herunder er billeder taget af Jesper Hemmet Omer, da bygningen blev renoveret efter Solcentertiden, hvor man kan se de tidligere Isbar reklamer.

 


2019


Storegade nr 30
Opført 1930 ombygget 1984
Her boede Frederik Melballe, der havde en Ure og Guldsmede forretning. Sønnen Ejner forstsatte forretningen, der senere flyttede over i nr. 41, efter Brugsen flyttede til Engvej/Engdraget. Derefter har der været Grilbar med forskellige navne og ejere, først en Vium med forskellige forpagtere. Nu er det Tarm Grillbar.

Her ses nr 30 til venstre.


2007


2019


Storegade nr 32
Nuværende opført 1957 og ombygget 1990
Omkring 1925 havde Sigfred Bukholt sin frisørsalon og Th. Jepsen havde Vognmandsforretning og Restaurant på denne adresse i 1951.
Vognmand Magnus Hansen, der var gift med Estrid (hjemmesygeplejerske) havde også Caféen. Han bestyrede og udskænkede også i Borgerhuset, der lå umiddelbart bagved. De flyttede senere til Gl. Kirkevej 32.
I mine barnedage var der en Herrefrisør Jepsen og de boede ovenpå forretningen.
I 80'erne havde Ole Christensen Ejendomshandel, senere EDC mæglerne, der senere flyttede til nr. 24 og nu drives der Dyrelægepraksis på adressen.

Ukendt årstal


2007


2019


Storegade set mod Torvegade / Fabriksvej

2007


2019


Storegade nr 34
Den nuværende bygning er opført 1915 ombygget 1979
Den oprindelige bygningen er opført af ?? og var Flenborg Lagersalg. I 1910 var det Købmand Esmarch's ejendom. Den 19. februar 1937 åbnede en filial af Skjern Brugsforening i Esmarchs ejendom og med 70 medlemmer på den stiftende generalforsamling 24. januar 1938 blev Tarm Brugsforening A.m.b.a. en realitet. Den åbnede 1. marts med uddeler Aage Rasmussen og formand Ledvogter Petersen. Omkring 1957 flyttede de over i ny bygning på det andet hjørne i nr. 41. Ejendommen blev købt af Ellen og Jens Peder Abrahamsen og de havde den til 1960, hvorefter de flyttede til Grindsted. De havde tidligere ejet Storegade 28 (Tarm Isbar) og havde 3 børn Svend, Peter og Gitte
Så var der en tid udstilling for Graakjærs Radio og TV forretning indtil han byggede på Toften 2 i 1962. Derefter var der i mange år Record-Vask indtil 70'erne og senere har butikken været brugt af mange forskellige bl.a Forsikring, Køkkenudstilling. Senere tøjbutik og nu Køreskole.


Ca 1923


2007


2019


Storegade nr 36
Opført 1882 ombygget 1994
Først var det N. B. Pedersens Træhandel, så var det Jens Lund Poulsen, der først havde Træhandel, senere Træsko, Isenkram og Legetøjsbutik. Jeg kan huske, at der var en lem i gulvet og dernede sad den gamle Jens Lund og lavede Træsko og Træskostøvler. Sønnen Svend kørte forretningen videre bl.a. med hjælp fra Fru Thestrup (der boede privat i hjørneejendommen Storegade 1 / Vejlevej 2) indtil først i 70'erne, så ombyggede og startede Erik Harring en Isenkram og Værktøjsbutik. I flere år har der nu været Pizza og Kebab House og nu La Toscana.
Jens Lund Poulsen


2007


2019


Storegade nr 38
Opført 1900 ombygget 1985
I højre side var der Tøjforretning, til sidst var det MC tekstil og i ventre side for oven var der en rampe og indgang til Korn og Foderstoftforretningen. Det var i 1904 Hans Jessens Kormhandel og i min tid bestyret af K. Martinsen, der selv boede på Fabriksvej/Torvegade. Nedenunder havde Skomager Juul Kjær sit værksted og reparerede sko, støvler, remme og seletøj.

Huset ligger som nr 2 i venstre side efter åen.


2007


2019


Storegade nr 40
Opført 1890 ombygget 1955
Fra starten var der ingen bygning over Tarm Bybæk (i venstre side). Der  var 1901 en Købmand Hahne Christensen og i 1904 ejede P. Frandsen ejemdommen. Senere I.C. Nielsen og derefter Thomas Thommasen og i min tid var det sønnen Alfred Thomasen der havde købmandbutikken og den blev udviddet hen over Tarm Bybæk. Senere overtog han Brink Nielsens Isenkramforretning i nr. 17 og købmandbutikken blev den overtaget af Knud Thomsen. Knud Thomsen flyttede Købmandsbutikken ned i Tarm Centret, hen i 70'erne. Så havde Irma og Svend Jensen en Tøj og Kjoleforretning. Nu har der i mange år været Blå Kors Genbrugsbutik.
 


Det er første hus på venstre side af billedet


2007


2019


Storegade nr 42
Huset opført 1900 og ombygget 1956
I butikken i dette hus, var det Slagter Nielsen, der blev slagter i Lønborg.
I 1951 var det Dinna og Marius Mikkelsen og 1968 Karl Robert Feldskou, der drev Slagterforretningen. Det blev senere til Salon Chris


2007


2019


Storegade nr 44
Opført 1900
Efter det gamle billede at dømme, har der været Maler og Lakerer L Schødt i bygningen. Derefter havde H.C. Mikkelsen sin Skrædderforretning i 1951 og Rigmor Kjær var husbetyrerinde. Det blev omkring 1961 overtaget af Peder Mikkelsen, der drev forretning med skrædderarbejde og herrekonfektion til hen i 90'erne. Han startede først med skrædderi på Vejlevej 30 i 1956, efter at være udlært hos sin fætter og arbejdede hos Villy Pedersen i "Mister" i 10 år (det var i Storegade 24 til højre.
Der har været Kørelærer i bygningen i 90'erne, stået tom en periode, men nu er der liv i butikken igen.

I smøgen mellem nr. 44 og 46 kan man kører ned til Tarm Automat Telefoncentral, der blev bygget midt i 60'erne. 
Før var den manuelbetjente central i Skolegade 4, hvor jeg kan huske telefonist Else Sørensen, Lilja Hansen (gift med fiskehandler Hansen), Tinne Hejse (der boede på Svinget) og Erna Poulsen (Niels Ringers kone) og Rita Sjørslev Petersen som nogle af centraldamerne.


2007


2019


Storegade nr 46
Opført 1903 ombygget 2000
Fra 1908 til 1957 boede tømmerhandler Martinus og Ane Nielsen og herefter købmand Th. Thomassen.
Rita Sjørslev Pedersen havde fra 1956 en fodplejeklinik i nogle år i dette hus, om natten arbejdede hun på Telefoncentralen i Kirkegade.

Huset ses på billedet som nr 3 fra venstre.


2007


2019


Storegade nr 48
Opført 1900 ombygget 1974 og 1990
Her boede vognmand og kørerlærer Peder Pedersen.

Huset ses på billedet som nr 2 fra venstre.


2007


2019


Storegade nr 50
Opført 1912 ombygget 1989 fjernet 2018
I 1912 var der en Seletøjsforretning ved J.P. Jensen
Under krigen boede her en Søren Nielsen og senere havde Smed Niels Skouboe og hans kone Cigarforretning. Nu er det Tarm Pizza House.
Nu er huset revet ned og der er anlagt en flot have, opkaldt efter Urmager Melballe.

Huset ses til venstre på billedet.


2007


2019


Storegade nr 52
Opført 1907 ombygget 1963
Her boede engang en jordmoder Grønlund, senere kørerlærer Ry Pedersen.

2007


2019


Storegade nr 54
Oprindelig bygning opført ??, nuværende 1963
Bygningen var oprindelig med kælder under. Først var det Flensborg Lager ved F.C. Esmark. N.M. Knudsen havde Tarm Cykleværk omkring 1920. Under krigen var det Otto Nielsen (bror til Peder Nielsen vognmand og lillebil).
Jeg kan huske, at det var Martin Bonde, der havde Cykelforretning (han havde den også i 1951) og man skulle slæbe cyklerne op ad trapperne. Først i 60'erne overtog Kousgaard bygningen og foretog en nedrivning af det gamle og byggede nyt. 
Der blev Cykel, Legetøj og Skobutik og ned langs med huset kunne man komme til Cykelværkstedet. Senere Genbrugsbutik og nu lejligheder.Ukendt årstal


2007


2019


Storegade nr 56 (og 58)
I dette hus havde Stampe D. Nielsen sin Kolonialhandel. Senere førte sønnen Arne, Købmandsbutikken videre. Da forretningen ophørte blev der Genbrugsbutik og huset blev revet ned i forbindelse med opførelse af Plejecentret Søndermarken i 1997. Der var ikke noget hus med nr 58, men det var indkørslen til Hans Sønderby og Co's Møllesten- & Maskinfabrik

Billedet fra måske i 50'erne. Huset ses til venstre med den hvide gavl


Måske fra først i 60'erne (nu med sort gavl)


2007


2019


2019


Storegade nr 60
Oprindelig opført 1900 og ombygget 1979

2007


2019


Storegade nr 62
Oprindelig opført 1900
Elias Pedersen (søn af Jens Hjuler) ejede huset, da Emilie Marie boede ovenpå i 1917 til 1930 med sin søn Christian Søndermark indtil han blev gift med Marie.

2007


2019


Storegade nr 64
Opført 1900 ombygget 1968
Huset har på et tidspunkt været ejet af Maler Niels Nygaard og måske været Kro.
I huset med indgang fra Lønborgvej var Tarm Tandklinik og i butikken i højre side havde Jens Thorbøl sin Frisørsalon. I dag er det kun lejligheder.

Huset ses til venstre på billedet.


Huset ses til venstre med hvid gavl. Billedet måske fra sidst I 50'erne


2007


2019


Storegade set mod Lønborgvej
Her i trekanten stod Genforeningsstenen i mange år, efter at den havde stået ved Mellemgade bag VGT. Efter lidt omtumlet tilværelse er den nu, via Forsøgshaven ved Bisgaardvej og Gadegaardsvej, havnet på trekanten mellem Storegade/Stationsvej, hvor Storegade nr 2 lå (det gamle Ledvogterhus)

Efter 1920


Efter 1965


2007


2019


2007


2019


Storegade set mod Vardevej
På højre side af Vardevej, lige efter den hvide bygning lå byens Biograf, det var en rundbuet bygning, men forsvandt nok i 70'erne.
Hvis nogle elever var kommet op og toppes i skoletiden, blev der altid truet med, at man kunne mødes omme bag biografen efter skoletid.

2007


2019