Tilbage til oversigten

Storegade
- ulige numre

Huse eller partier


Storegade set mod Åboulevarden /Skjernvej


 
2007


Storegade set mod Vejlevej
 


Storegade nr 1
Huset lå på hjørnet til Vejlevej og var ejet af Sagfører Chr. Jensen omkring 1890. Han havde både Sagførerkontor og boede privat og var ligeledes formand og bogholder i Tarm og Omegns Sparekasse fra dens start i 1889. Efter hans død i 1928 overtager Johansen huset, der sælger videre til sin fuldmægtig fr. Svendsen. Senere bor Fru Jørgensen Hotelejer der, indtil måske 1947
I min tid var huset ejet af Maskinhandler Harald Madsen. I huset, der vendte mod Vejlevej boede Thestrups. Han var Billedeskærer og hun arbejdede i Svend Lund Poulsens legetøjsbutik i Storegade 36.
Nu er huset revet ned og kommunen har lavet en plads med Vandkunst.
I 2011 blev der opsat skulpturen af den dykkende dame, der har fået tilnavnet "Røven". Nu kan den 600 kg tunge dame skabt af Jens Galschiøtts, altid tage et bad.

Senere blev området døbt Lena's Plads efter Dagbladets mangeårige lokalredaktør Lena Jeppesen. Lena døde i 2013 og pladsen navngivet i 2015.Måske 1930

Måske 1930


2007


2019


2019


2007


Storegade nr 3
Opført 1960 ombygget 1972
Grunden til nr. 3 er udstykket fra haven i Storegade 1 formentlig i 1960.

Her byggede Dokter Jacobsen huset og senere overtog Doktor Hansen og hans kone huset. Der også var lægepraksis indtil Lægehuset blev bygget på Engdraget først i 70'erne. Det er så i slutningen af 2007 også nedlagt og lægerne er flyttet om på Regionshospitalet Tarm (det vi altid har kaldt Sygehuset), der er nedlagt som Sygehus, men bruges som Lægehus og Genoptræningscenter

2007


2007


Storegade nr 5
Opført 1870 ombygget 1996
Jeg tror, at der har altid været Bageri i denne bygning, der skulle være bygget af bager Peder Feddersen Hansen i 1859. Da Tarm og Omegns Sparekasse i 1892 flyttede ind, var det O.C. Bach der var bager.
Sparekassen flyttede i April 1901 til Skjernvej 6. 
I 1919 køber Jacob og Johanne Bach bageriet da Jacob dør i 1938 overtager datteren Kirstine og svigersøn Peder Mikkelsen bageriet (de havde børnene Karen, Søren, Poul og Per).
Siden har butikken skiftet ejer, først til Kurt Jensen (der er tvillingesøn fra Agnethe og Richard Jensen på Grønnegade) og nu er det ?? der har bageriet.
I 1987 væltede en lastbil ind i butikken (udenfor lukketid) og den havde en last af skidtfisk. Forsiden af huset måtte rives ned og bygges op på ny.


2007


Storegade nr 5 A
Opført 1890
Huset ligger lidt klemt bag Bachs Bageri og kaldtes Pandekagehuset. Der har boet en sprøjtelakerer Poul Lauridsen, der arbejdede på Stolefabrikken og sidst i 50'erne rejste til Nivå. Senere boede Erna og sognerådsmedlem og senere kommunalbestyrelsesmedlem Niels Poulsen (også kaldet Niels Ringer) der, indtil de byggede på Baunbækvej15. Senere i 60'erne boede Helga og Egil Rasmussen. Egil talte med fynsk dialegt. Helga var oprindelig fra Ringkøbing, og var fuldmægtig på dommerkontoret i Skjern i mange år. Nu er huset revet ned.


2007


2018


Storegade nr 7
Nuværende opført 1969 ombygget 2006
Bygningen er i dag Blomsterforretning. Før i tiden var det A.G Madsen's Boghandel og i den nordlige ende var der privatbolig. Senere overtog Jens J. Jacobsen boghandlen (det var også Turistbureau) og derefter Ellen Larsen. Bygningen brændte ned i 1969 og der blev så bygget butik i hele bygningen. I 90'erne blev det til Bog og Ide v. Mike Jensen Skjern. En ung fyr havde derefter kort tid Tarm Foto og Bog og der var en overgang Brugskunst indtil 2006, hvor Balzer's Blomster v. Jette Pinderup flyttede hertil fra Storegade 26. Nu i 2019, er Radio og Tv Gaqarden fra Storegade 43 flyttet hertil
2007


2019


Storegade set mod Korsvej

2007


2019


Storegade nr 9
Opført 1910 ombygget 1970
Jeg tror der altid der har været købmandsbutik og det har bl.a i 1951 været P Høgh Holbek og senere Peter Frandsen (han overtog Dahl's Manufaturforretning, der nu hedder Rita Aagaard), Chr. Bisgård (der senere blev Ejendomsmægler), i 70'erne var det bl.a. Lillebæk, Georg Skærbæk, fra 1984 Niels J. Madsen senere Normand Andersen mf. og indtil 2007 var det Storegades købmand ved Poul Erik Josefsen. Han har nu valgt at lukke butikken, da det ikke var rentabelt mere.

På pladsen foran var det i mange år Fiskehandler Hansen, der solgte fisk på en fast ugedag og på det lille torv var byens juletræ altid opsat

2007


2019


Storegade nr 11-13
Nuværende bygning opført 1968
Før den tid var der 3 butikker på samme plads. Først var der Radio og Fotohandler Jens Okholm, så Grønthandel, drevet af Kirstine og M.Ellegaard (postbud og sognerådsmedlem). De dyrkede deres grøntsager på en mark ude på vestsiden af Skjernvej ud mod "banen", Der byggede sønnen Erik sammen med konen Marie senere et hus, som deres søn Arne i dag bor i.
I bygningen ind mod nr. 15, var der Barber- og Frisørforretning ved Charles og Jens Knudsen.
Før i tiden var der en Hjuler der havde Cafe eller Gæstegiveri. Da husene nr. 11 og 13 blev revet ned flyttede Jens Okholm forretningen om i smøgen mellem Storegade nr 25 og 27. Jens Knudsen flyttede op i toregade nr. 35. Det var Kronborg, der byggede den nuværende bygning og de havde skobutik i mange år indtil Lene Bjerg overtog den. Der har i de senere år været Revisorkontor på første sal og Laurits Køreskole bagved. Senere blev Lene også kørelærer og skobutikken blev overtaget af nye kræfter i 2007. I 2019 har Dyrenes Verden fået til huse (var ellers i Storegade 17 i en årrække)

Her er et billede af omslaget til en 78 plade med Texas Gule Rose med Preben Uglebjerg fra midt i 50'erne fra Okholms Radioforretning:
 


2007


2019


Storegade nr 15
Opført 1890 ombygget 2003
Jeg kan kun huske, at der har været tøjbutik i denne bygning. Først Manufakturhandler Ole Martin Graversen i 1890, så Hartvig Graversen fra 1915 (der også var borgmester) og 3. generation Jørgen Graversen overtog butikken i 1955 efter faderens død. Man kunne blive betjent af Disponent Kjærggard og under krigen kom frk Christensen til. Op til Jul var begge indgangsdører flankeret af 2 bukkende julemænd. Senere, måske midt i 70'erne, blev hele bygningen købt af Knud Birkelund (der var startet med en skobutik i Storegade 29) og siden 1999 har det været Alstrup Tøj - Sko og Sport. Bygningen er blevet renoveret  i 2003-2005. I 2018 flyttede Josefine ind i butikken.


2007


2019


Storegade nr 17
Opført 1908 ombygget 1966
Bygningen har været Isenkræmmer butik, I 1927 overtog Brink Nielsen den og havde den indtil 1960, hvor den blev overtaget af Alfred Thomasen, som førte det videre til op i 70'erne, hvorefter de flyttede butikken til Centret. Førstemanden i butikken hed Jepsen og de havde også Kosangas depot. Der var en periode et Bolighus ved Knud Sørensen og så var det Legeland og bygningen blev smukt renoveret i 2006.

På et tidspunkt har der også været Bank-lokale (måske Tarm Bank) ovenpå, samt en tandlæge der havde åbent 'en gang om ugen. Nu er det ejendomsmægler EDC, der har til huse her.

2007


2019


2019


Storegade nr 19
Nuværende bygning opført 1950 ombygget 1976
I 1930 var der kun et lavt hus på dette sted.
Her har været Trikotage- og Broderiforretning ved Mathilde Thomsens Eftf. i 1951 derefter Trikotage Magasinet ved ?? Nielsen og hendes mand Peder havde Vognmands og Lillebilforretning. De flyttede til Skjernvej, hvor de i mange år drev Automobilhandel.
Senere blev det til Gardin og Stofbutik ved Anne Marie og Verner Jensen, som I 2019 er blevet til Herrefrisør.
I porten, hvor der står Egvad Begravelsesforening, var der tidligere udkørsel fra Magnus Olesen's Ford værksted, der havde til huse bagved nr 21, hvor der var biludstilling og lager. Nu i 2019 er det Tarm Specialoptik.
Billedet af butikken med Julemanden Svend Poulsen på kanen i forgrunden, er fra sidst i 70'erne.


ca 1970


2007


2019


Storegade nr 21
Her lå en lille hus, hvor der omkring 1900 tallet boede høker, bager og ølhandler Vilhelm Pirchart. 
Senere kom Magnus Olesen til (kaldet Ford-Olesen) indrettede et Ford værksted. Han var startet i nogle trægarager bag Bechs Hotel efter 1919, hvor han kom til Tarm. Han reparerede motorcykler og biler og blev Ford forhandler i 1923. I 1929 blev der bygget en butik med lejlighed ovenpå, hvor datter og svigersøn Irma og Vagn B. Larsen boede fra 1950 til 1967. Der var indkørsel til værkstedet, der lå bagved, igennem en smøge mellem Apoteket og lageret og man kunne kører ud igen, igennem smøgen mellem nr 17 og nr 19
Under krigen udviklede Magnus Olesen sammen med Hans Sørensen og karetmager Sørensen biler med trægasgenerator. Bilerne blev solgt under navnet Genol. Vagn Larsen indgik i firmaet og i 1964 byggede de en ny butik, værksted, lager og malerværksted på Skjernvej. Storegade 21 blev revet ned, der blev lavet vej hen til Sygehuset og til nyindrettet parkeringsplads bag Apoteket samt bag butikkerne helt ned til banen.

Ca 1905


Ca 1930


Ca 1950

Storegade set mod Apoteker Rasmussens Plads

2007


2019


Storegade nr 23
Opført 1896 ombygget 1955 og 1977
Bygningen har altid været Apotek siden 1896, da Apoteker Andersen byggede den efter uoverensstemmelse med Apoteker Rasmussens efterladte om overtagelse af den tidligere Apotek i Nr. 27.

Jeg kan mindes Apoteker Sørensen og hans hustru, der med stram mine tog imod recepterne og udleverede medicinen som Farmaceut Stenholt havde mikset sammen. Man gik op ad trappen fra Storegade. Siden er selve Apoteket flyttet rundt om hjørnet bag hovedbygningen hen mod Sygehuset i en tilbygning fra 1977. I 2019 er Apoteket flyttet "tilbage" til Storegade 27.


Måske fra først i 60'erne


2007


2019


2019


Storegade nr 25
Opført 1924 ombygget 1977
Huset blev bygget af Maren Bavnbæk omkring 1903 og åbnede en "fedevareforretning" og fik navnet "flæske Maren".
Senere boede slikmutter, der hed fru (Karen) Rasmussen, hun kom fra Kirkegade. Hendes mand Ole havde Vognmandsforretning. Senere købte fru Christensen fra det tidligere Tatol huset og havde et Parfumeri. 
Nu er det Nybolig, der har en boligbutik.
De 3 på billedet er Vognmand Rasmussen, Slagtermester Edvard Iversen og Skohandler Morten Nielsen

Ca 1960


Vognmand Ole Rasmussen til højre foran butikken Storegade 25
I midten Slagter Edward Iversen og Skohandler Morten Nielsen.


2007


2019


Storegade smøge set mod Mejeriet
I smøgen om til Mejeriet bag nr. 25, var et hus med 2 lejligheder (Medoms hus). Til venstre boede familien Pedersen (Hans kone Gerda vaskede op hos slagter Iversen) og til højre boede Anne Marie Pedersen og senere havde Jens Okholm sin Radioforretning her, efter han var flyttet fra Storegade 11 og indtil Robert Clausen overtog det og åbnede i nyopført bygning Storegade 43.
Der har også boet en Mads Medum med familei et af lejlighederne, jeg ved ikke hvornår
Mælkevognende kørste ind til mejerirampen fra Kirkegade og ud igen via denne smøge. Inde bagved til venstre kan jeg huske at landmændene kom med vogne fulde af kartofler, der blev kogt.

2007


2019


Storegade nr 27
På dette hjørne op til Skolegade var et stort hus. Det var det første Apotek og åbnede i Tarm i oktober 1853 med Niels Eggert Christoffer Rasmussen, indtil den nuværende Apotek blev bygget i 1896.
Aage eller Chr. Christensen havde foretning og fra 1939 til 1949 havde Herman Christiansen købmandforretning. 
På det sidste billede kan man se købmand Herman Christiansen, de 2 yngste børn, 2 kommisser samt en bydreng. (ifølge Karen Marie Jensen)
Senere var købmanden A. Isager Jensen. Til venstre for bygningen var en smøge, hvor man kunne køre om til Tarm-Forsum Andelsmejeri, der var lige bagved. 
Tarm og Omegns Sparekasse der havde til huse i Nygade 4, byttede med Købmand Isager. Den gamle bygning blev ryddet ned i 1974 og Sparekassen flyttede ind i nybygningen i april 1975 og havde nu fået navneforandring til Sparekassen SDS. Sparekassen måtte ligeledes købe Kirkegade 4 (det tidligere Bogtrykkeri og det sidste par år Diskotek) til nedrivning, så der kunne etableres parkeringspladser.
Isager fik startet den første Vinhandel i Tarm efter at have været "husløs" i et års tid.
Sparekassen ændrede navn til Nordea og efter nogle år blev det Unibank. Afdelingen blev nedlagt (måske omkring 2010 og personalet flyttet bl.a. til Skjern
I 2019 flyttede Apoteket tilbage til adressen fra Storegade 23.


Måske mellem 1939-49


2007


2019


Storegade set mod Kirkegade
I baggrunden ses Tarm Kirke

2007


2019


Storegade nr 29
Nuværende bygning opført 1977
Ifølge Ole Nielsen (Sadelmager og Møbelposter Erik Nielsens søn) der er barnefødt i denne ejendom:

Her voksede vi 3 søskende op i slutningen af 40'erne og først i 50' erne
Møbelforretning med lædervareafdeling i stueetagen ud mod hovedvej 
11 . Bagud var der Møbel og Sadelmagerværksted. På første sal var der stue ud mod Storegade og køkken og spisestue ud mod Kirkegade. 
Oppe under taget blev der med årene lavet soveværelse og 3 børneværelser. I kælderen var der afbrændingsfyr til bl.a. affald fra værkstedet. 
Der blev fyret ekstra kraftigt om lørdagen, for der skulle vi i bad.
På min bedstefars tid var der høns på loftet -
Jeg tror at tegningen (fra ca 1940) er blevet lavet af Farbror Hans, der var en dygtig tegner.
På billedet fra 1910 står Oles's bedstefar Hans Peter foran butikken.
Ole's far Erik Nielsen og hans kone Petrea videreførte Sadelmagerforretning og da han flyttede til Fabriksvej 9 med Møbler og Gulvtæpper, startede Birkelund sin Skobutik. Da Birkelund så købte Storegade 15 (det gamle Graversen) åbnede Lars Elbæk sin Radioforretning først i 70'erne. Den oprindelige bygning nedbrændte midt i 70'erne og i det nyopførste hus fra 1977, som ejedes af Anna og Kaj Nielsen (Anna's pensionat på Vejlevej 4) blev der lavet Smørrebrødsforretning og på 1. sal med adgang fra Kirkegade 2, flyttede Søren Stenum ind med sin Advokatforretning (var tidligere i Nygade 4). Nu er det Advokatfirmaet Ret og Råd, der har til huse der.

Ca 1910


Før 1940


Ca 1940


2007


2019


Storegade nr 31
Opført 1930 ombygget 1986
Bygningen har huset Tarm Bogtrykkeri som i 1951 var ejet Johannes Christensen og senere af Gunner Asmussen, der også havde selve trykkeriet i en bygning bagved ud mod Kirkegade. Da de midt i 70'erne flyttede ud på Trykkerivej (ved rundkørslen) startede Chr. Jepsen Tarm Elnyt. Nu bruges butikken mest til maleriudstilling.


2007


2019


Storegade nr 33
Opført 1910 ombygget 1986
Både nr 33 og 35 var omkring 1910 ejet af farver HJ Delfs. Senere overtog købmand Otto Simonsen ejendommen og derefter Hans Jørgen Delfs. Der var to benzintanke ude ved fortovet. Siden 1984 har der været Tarm Cykellager ved Niels Erik Jensen fra Bølling, Brilleforretning ved Per C, Tarm Foto og Bog, der kom fra Storegade 7 og senere var det Lunds Isenkram og en overgang brillebutik. I 2019 er det Bedstes butik med brugskunst.


2007


2019


Storegade nr 35
Opført 1910 ombygget 1986

Hele bygningen nr. 33 og 35 var ejet af farver HJ Delfs, da Tarm og Omegns Sparekasse lejede 2 værelser i oktober 1911 til en pris af 250 kr årligt. En stigning på 100 kr i forhold til Skjernvej 6, hvor Sparekassen lejede huset i 10 år. Sparekassen flytter først herfra i 1965, til nybygningen Nygade 6

Der har været 2 butikker i denne bygning. Frisør Knudsen, Ejendomshandler v. Jens Lunde Pedersen, Køkkencenter og senere en Pizza butik i den ene ende. Nu står butikken tom

2007


2019


Storegade nr 37
Oprindelig bygning opført 1887 ombygget 1978

Her har været en Skrædder og senere havde Malermester Viggo Madsen sin butik, senere blev til Værtshus 37 og sidst Motown Bar. Nu er huset revet ned.


2007


2019


Storegade nr 39
Nuværende bygning opført 1912 ombygget 1977

Omkring 1904 var huset ejet af Enke M. Christensen

I stueetagen havde Aksel Fjord Larsen i min tid sin Købmandsbutik, der har måske været en anden købmand før krigen. På 1. sal boede Carl F. Madsen, der drev én af byens Køreskoler. På første sal har også boede fotograf Jensen, hvor han havde sit atelie. Der har også i 1951 været en Damefrisør Dora Hansen på adressen og senere Nanny Stokholm.


2007


2019


Storegade set mod Skolegade
I det første hus på venstre hånd ud af Skolegade, havde Peder Hays Thøgersen på et tidspunkt Elektrikerforretning og længere henne havde Smed Hansen bolig og værksted. På højre hånd i nr. 4 boede Damefrisør Ebba Jepsen i 60'erne

2007


2019


Storegade nr 41
Nuværende bygning opført 1957 ombygget 1997

Oprindelig lå Landmandshotellet her med beboelse og hvor man kunne købe mad og der var 3 værelse til udlejning. Hotellet blev ligeledes drevet som pensionat. Det var Jesper Larsen, der havde den i 30'erne og hans kone døde i slutningen af krigen. I 1950 købte Stinne og Laurids Kristensen (efterfølgende kaldet Stinne og Laurids Landmand) den. De kom fra Ølgod og solgt den igen i 1954-55. Kort tid efter blev Hotellet nedlagt og nedrevet og den nuværende Brugsforening rejst på grunden med Uddeler Jepsen, dog bibeholdt man salen fra Landmandshotellet, der bl.a. blev brugt til folkedans.

Tarm Brugsforening havde tidligere haft til huse på det modsatte hjørne i nr. 34. Senere flyttede Brugsforeningen til en nyopført bygning på hjørnet af Engvej og Engdraget, hvor den lå indtil lukningen i 1989. Guldsmed Melballe flytte fra nr. 30 ind i bygningen med et stort udvalg af ure, smykker og briller. 
Da butikken blev lukket, flyttede Andelskassen ind. De er nu fusioneret med Skjern og flyttet til fælles lokaler i Bredgade i Skjern og butikken står nu tom.


1957


Ca 1970


2007


2019


Storegade nr 43
Nuværende bygning opført 1971
På denne adresse havde Tarm og Omegns Foderstofforretning fra 1916 til huse og på pladsen foran, var byens Kaffe/Pølsevogn, der også på et senere tidspunkt har stået på markedspladsen bag Bechs Hotel (bestyret af Kirkegaard Andersen, som senere flyttede til Sækbæk Kro) og på et tidspunkt åbner Viggo Nygaard en pølsevogn på pladsen foran Foderstofforretningen. Først i 70'erne blev den gamle foderstof revet ned, pølsevognen flyttede senere tilbage igen til Nygade nu med Eddi Mortensen som bestyrer og Robert Clausen byggede den nuværende bygning til sin Radio og Tv forretning. Den blev overtaget af Jørgen Overgaard, som i 2018 solgte til et par fra Tistrup og butikken fik navneforandring til Radio og TV Gården. I 2019 flyttede den til nye lokaler i Storegade 7.


Ane Margrethe og Aage Kirkegaard Andersens pølsevogn fra midt i 50'erne. Ifølge barnebarnet Britta, er det farmor Ane Margrethe der sidder inde i vognen, som forøvrigt er lavet af Karetmager Sørensen i Skolegade


2007


2019


Storegade - Bybækken

2019


Storegade nr 45
Opført 1910 og 1967 ombygget 1982

I denne bygning lige ned til Tarm Bybæk boede Barber Buckholt. Det var også her Ølbrygger Christian Frandsen boede og havde sit hvidtølsbryggeri og sodavandsfabrik. Han var desuden Kæmner og havde kontor i en kælder lejlighed indtil Poul Orehøj i 1933 overtog jobbet og der blev i 1936 lavet kontor i den vestre fløj på Plejehjemmet i Skolegade.

Oskar "gartner" Christensen (han var bror til Olav Christensen) og hans kone Sinne boede også her. Han arbejdede på Elværket. "Hvide" Gram boede her også samt under krigen, Emil Pedersen og hans kone
Senere havde Svend Andersen og hans kone vaskeri bl.a. i bygningen lige bag forhuset. Siden det lukkede, har der kun været lejligheder i bygningen

Set mod syd


2007


2019


2019


Storegade nr 47
Nuværende bygning opført 1965 ombygget 1998

Her boede Ølbrygger Ole Ringgaard, der fra 1904 indtil sin død i 1909 var aflæser og opkræver for Tarm Andels Elektricitetsværk.

De  var Tatol i 1968 ved Fru Christensen, senere efter en renovering, startede Flemming og Signe Christiansen Døgnkiosken Shoppy. Det senere blev overtaget af andre. I 2019 er der Wellness og Bodycare i lokalerne.

2007


2019


Storegade nr 49
Opført 1900

Bygningen har altid været indrettet med lejligheder og blev/bliver kaldt HS's hus.

Elværksbetyrer Niels Albert Frederiksen og hustru Jenny Marie Rüsz boede i 1914 i huset med sønnen Georg og de fik Niels Knud i 1920. Her har min farmor og farfar Hansigne og Jesper Graakjær også boet inden de flyttede i hus på Skjernvej. Billedskærer Otto Thestrup har også boet her en del år sammen med konen Vita, inden de flyttede i lejligheden ovenpå Storegade 1 (hjørnet af Storegade og Vejlevej). Det var Vitas far tømrer Jens Anton Pedersen, der ejede huset dengang, han havde værksted bag ved huset. Sønnen Bernt Pedersen blev også tømrer og boede i mine barnedage på Baunbækvej 2 tv (Der hvor æ gl Laugstue ligger i dag
 


2007


2019


Storegade set mod Klosterengen

2019


Storegade nr 51
Opført 1910 ombygget 1970

Bygningen ved jeg ikke meget om endnu, men drejer Aksel Gram startede egen virksomhed her efter mange år på Stolefabrikken. Hans kone havde brødudsalg fra bager Nielsens bageri i Storegade 24


2007


2019


Storegade nr 53
Opført 1912 ombygget 1972

Her kan jeg huske at Lehmann og hans kone havde Fotoatelie og butik, senere da de flyttede om i det nyopførte hus Nygade 3, blev det Albin Jakobsen, der drev sin malkemaskinforretning derfra og hans kone passede butikken.


Måske fra 1930


2007


2019


Storegade nr 55
Opført 1900 ombygget 1976

Her var Tarm Tapet- og Farvehandel og det var Herman Nygaard, der havde den i 68. Senere kom der nye kræfter til, men nu er butikken ændret til lejlighed


2007


2019


Storegade nr 57
Opført 1915 ombygget 2001

I 1915 boede snedker Jens Chr. Villumsen i dette hus.

I min tid var det byens sydligste Bageri. Inga og Børge Rasmussen drev den frem til de gik på efterløn og der kom nye kræfter til. Men i 90'erne, gik butikken konkurs og først inden for de seneste år er huset renoveret og lavet til lejligheder.

1960 - 1970


2007


2019


2019


Storegade nr 59
Opført 1898 ombygget 2002

I 30'erne har boet en murer Poulsen med en datter der hed Agnes. Konen havde en sygdom kaldet "Luptus"(hudtuberkulose) og de havde køkken i kælderen.

I min tid kunne man gå op ad trapperne og ind til højre og få sine sko forsålet eller repareret. Det var Viggo Hansen (hans cykel var lidt anderledes, den ene pedal var længere end den anden, pga. hans handicap)

2007


2019


Storegade nr 61
Opført 1890

Bygningen ved jeg ikke så meget om endnu, men der skulle have boet en Laurids der.


2007


2019


Storegade nr 63
Opført 1890

Bygningen ved jeg ikke så meget om endnu, men på et tidspunkt har der boet en lærerinde Anne Marie Christensen.


Måske i 1960'erne - set mod nord


2007


2019


Storegade nr 65
Opført 1897 ombygget 1961 og 2006


2007


2019


Storegade nr 67
Opført 1905

Her boede Handelsmand Henry Sørensen og hans kone Maja. Henry var en lun fætter, der altid var med på en spøg.

Ifølge Charlotte Rosendahl, kaldte man i 50'erne huset for JOMFRUBURET, fordi kvindelige gymnasieelever havde værelser der.

2007


2019


Storegade nr 69
Opført 1920 ombygget 2001

Her har Dyrlæge Gottlieb boet.

Engang var det en gård og der boede Jørgen Damgaard, der kørte rutebil, vist nok til Sdr. Omme. Senere boede barnebarnet Repræsentant Chr. Damgaard (han solgte også luftfoto af ejendomme mm) indtil Svend Pedersen i 70'erne indrettede Værtshuset Svend P. Bag bygningen fra Svinget var der garager til biler og busser. Senere blev hele ejedommen omdannet til lejligheder og er nu ryddet ned.

Måske fra først i 1900 tallet - set mod nord


Måske fra 1960 - set mod nord


2007


2019


Storegade set mod Svinget

2007


2019


Storegade set mod Vardevej

2007
Til venstre kan Tarm Kommuneskole lige skimtes og på højre side var Esso tankstationen ved Attermanns automobilforretning.


2019


2019
På højre side af Vardevej, lige til venstre for den hvide bygning lå byens Biograf, det var en rundbuet bygning, men forsvandt nok i 70'erne.
Hvis nogle elever var kommet op og toppes i skoletiden, blev der altid truet med, at man kunne mødes omme bag biografen efter skoletid.