Tilbage til oversigten

Vejlevej

Huse eller partier

Vejlevej set fra Storegade/Skjernvej

1950 -1960


Vejlevej nr 1

ca 1900
Her var Doktor Sørensens hus og haveog i dag er der bygget 10 lejligheder, der dog har indgang fra Gl. Kongevej
Anshelm Sørensen søn af Karetmager Søren Peder Sørensen, fik sin private praksis her i 1918 sammen med sin kompagnon dr. Busch. Han blev ansat som sygehuslæge på Tarm Sygehus i 1925 og senere overlæge indtil 1961. Hans første kone Nielsine Rahbek døde i 1955 og han giftede sig senere med Gerda Sørensen, der drev hudklinik på adressen. Hun døde i 1995 og dr. Sørensen døde i 1990.


ca 1925


2007


Vejlevej nr 3

Ca 1960
Bygget 1904 ombygget 1986
I dette hus på første sal, blev jeg født en iskoldt februardag i min farfars Jesper Graakjær Jespersens seng. Jeg tror nok at huset var ejet af en mand fra Skjern der hed Anders Årup. Han kom altid på besøg omkring den første og fik huslejen. Min farfar samlede altid asken fra sine cigarer sammen i en blikdåse og det fik han også med hjem, det var godt at "vende skråen i", sagde han. En gang imellem kom "gasmanden" også på besøg og tømte automaten ved gasmåleren. Han talte op, hvor mange penge der var, og så betalte de beløbet og beholdt mønterne (jeg tror det var 25 ører), så de havde noget at komme i igen. Gassen blev brugt til det ene gasblus de havde og ellers brugte de brændekomfuret, som skulle tændes op hver eneste morgen, sammen med kakkelovnen i stuen.
Der var 2 lejligheder forneden, én mod Gl. Kongevej og én mod Vejlevej. I baghuset var "dasset" og vaskehuset. Det var først sidst sidst i 50'erne, der blev lavet toilet i lejlighederne. På første sal blev der lavet et rum ude på  loftrummet.


2007


Vejlevej nr 5

2007
Bygget 1913

Her boede den tidligere Købmand Otto Simonsen privat. Købmandsbutikken var i Storegade 33 og blev overtaget af Hans Jørgen Delfs.


Vejlevej nr 7

2007
Bygget 1946 ombygget 1999

I huset boede en Murer Frimor.


Vejlevej nr 9

2007
Bygget 1964 ombygget 1976 og 2001


Vejlevej nr 11

Ca 1955
Bygget 1904 ombygget 2001

Huset har særlige minder for mig. Her boede Asta og Hans Jensen også kaldet "Mælkemand" og ovenpå boede min far og mor da jeg kom til verden i 1953. Det var en lidt for kold dag, så jeg blev født i min farfars seng på Vejlevej nr 3 på 1 sal. Hans havde også depot for Kosan flaskegas
Lene og Peter Bollerup Jensen har også boede i dette hus.
Jeg tror måske det er Fru Skov fra nr 10, der er kommet over vejen med kanden for at få den fyldt op.
På billedet med drengene på trappestene, er det sønnen Kaj der sidder forest, bagved en fætter og pigen på trappen er en kusine. I døren står Kajs moster fra Horsens.


måske før 1960


Ca 1965


2007


Vejlevej nr 13

2007
Bygget 1913


Vejlevej nr 15

2007
Bygget 1922 ombygget 1991

Huset kan jeg ikke huske så meget om, men der boede en familie, der hed Unger.


Vejlevej nr 17

2007
Bygget 1919


Vejlevej nr 19

2007
Bygget 1919

 Her boede Fyrbøder Mikkel Mikkelsen og hans kone Birgitte. De havde 5 børn, Peder, Jens, Petrea, Rudt og Andreas samt et søskendebarn Marie, der kom til efter hendes forældre døde. Hun overtog huset. Datteren Petra blev gift med Sadelmager Erik Nielsen og de boede i Storegade 29. Mikkel arbejdede som Fyrbøder på Tarm Stole- og Møbelfabrik i en menneskealder og han sørgede for at Dampfløjten lød kl 7, 12, 13 og 17 alle arbejdesdage. Den kunne høres over det meste af Tarm by.


Vejlevej nr 21

2007
Bygget 1928 ombygget 1993


Vejlevej nr 25

2007
Bygget 1900 ombygget 1956

Her boede familien Gunner Jørgensen og jeg kan huske at der var folkedans i deres tilbygning man kan se bag huset. Vi har også været med til fastelavnfest, der også blev holdt der. Min far havde engang købt en gammel Ford 30ér og den blev også malet i lokalet, der var dækket til med papir.


Vejlevej nr 27

2007
Bygget 1800 ombygget 1998 og 2008


2008


Vejlevej nr 29

2007
Bygget 1905 ombygget 2006


Vejlevej nr 31

2007
Bygget 1960 ombygget 1973 og 1986

Huset blev bygget af Vognmand Mogens Nielsen. Han byggede senere huset nr 33.


Vejlevej nr 33

2007
Bygget 2000

Bygget af Vognmand Mogens Nielsen. Der var I gamle dage kun en tom grund, hvor man kunne se over til Simmelsgaards marker og den nyopførte Kartoffelcentral på Tværvej (der nu er Varmeværk), der blev bygget omkring 1960. Til højre boede Harry Ahle med familie i et hus lidt tilbagetrukket fra vejen.


Vejlevej nr 37

2007
Bygget 1937


Vejlevej nr 39

2007
Bygget 1960

Huset er opført i en del af haven, der hørte til Simmelsgaard lille gård i nr. 41


Vejlevej nr 41

2007
Bygget 1932

Her havde Simmelsgaard deres lille landbrug. Jeg kan huske at han ved siden af landbruget også fejede vejene i byen med sin lille gummivogn forspændt en enkelt hest. Lige bag huset var stalden og laden og lidt tilbage til højre var maskinhuset og hønsehuset. Som barn har jeg leget meget med Hans Jørgen som var derfra.


Vejlevej nr 43

2007
Bygget 1955 ombygget 1981

Her boede brødrene Jens og Michael Feldager og jeg tror også deres mor boede der, når jeg husker langt nok tilbage. Jeg mener at Jens var Maler.


Vejlevej nr 45

2007
Bygget 1912 ombygget 1970

Her boede Ida og Børge Jørgensen.


Vejlevej nr 47

2007
Bygget 1948 ombygget 1972


Vejlevej nr 49

2007
Bygget 1958

Her boede Aksel Thomsen, jeg tror han var ved DSB.


Vejlevej nr 51

2007
Bygget 1959 ombygget 2001

Her boede også en Jørgensen. Jeg tror han hed Erik.


Vejlevej nr 32

2007
Bygget 1954 ombygget 1973

Huset er bygget af min mor og far, Oda og Orla Graakjær og vi boede der indtil 1962, hvor vi flyttede på Toften 2. Det var min farbror Hans Henrik Jespersen Skjern, der murede huset op. Indtil 1961 var dét det sidste hus på højre hånd og Aksel Nygaard havde sine marker, der hvor Lærkevej, Vibevej og Fasanvej er i dag


2007


Vejlevej nr 30

2007
Bygget 1954 ombygget 1974

Huset er muret af min farbror Murermester Hans Henrik Jespersen Skjern i 1951 og det var Kirsten og Skæddermester Peder Mikkelsen, der boede der mens jeg var barn. Han starede med skrædder arbejdet 1956 suplerende med arbejde ved Postvæsenet. De flyttede i 1961 senere til Storegade 44, hvor han havde Manufaktur- og Skrædderforretning. Sideløbende drev han fra 1968 Tarm Biograf på Vardevej, hvor Kirsten stod for billetsalget og kiosken. Biografen lukkede omkring 1983 pga. svigtende publikum.


Vejlevej set mod Østervej

2007


Vejlevej nr 26

2007
Bygget 1945

Huset ligger lidt tilbage fra vejen, men havde også en indkørsel fra Østervej. Jeg kan huske at Ester og Preben "Maler" Nielsen boede der som unge. Senere købte eller byggede de hus på Lærkevej.


Vejlevej nr 24

2007
Bygget 1902

I huset boede Marie og Arne Gram


Vejlevej nr 20

2007
Bygget 1900 ombygget 1954


Vejlevej (nr 18) mod Gl. Kirkevej

2007
Her var et hus, hvor Egon Lysgaards far og mor boede i.
Gl. Kirkevej gik venstre om huset og endte nede ved baneoverskæringen ved sygehuset, hvor der var et led.


Vejlevej nr 16

før 1960


2007
Her var et gammel tråtægt hus, hvor der boede en gammel dame. Huset rev kommunen ned omkring 1960.


Vejlevej set mod Grønnegade

2007


Vejlevej nr 14

2007
Bygget 1928

Her boede Skouboes og de havde en flot engelsk bil


Vejlevej nr 12 A (ligger på højre side af grusvejen til Korsvej)

2007
Bygget 1945 ombygget 1995

Huset har indtil 2006 været Fagforeningshus. Først hed det Specialarbejderne, så SID og nu 3F. Medlemmerne kunne leje huset og afholde mindre fester. Det blev for nogle år siden udvidet lidt, så kontoret kunne været i et særskilt lokale. Efter fusionen med Kvindelig Arbejder Forbund er kontoret nu flyttet til trykkerivej i Skjern.


2007


Vejlevej nr 12

2007
Bygget 1870 ombygget 1982


Vejlevej nr 10

2007
Bygget 1908 ombygget 1996

Her boede en Lærer Skov og hans kone


Vejlevej nr 8

Ca 1960
Bygget 1883 ombygget 1975

Her boede Martha og Eskild Eskesen indtil først i 70'erne, hvor hun døde og han var på plejehjemmet. Jeg tror de stammede fra Ådum og dengang var huset ikke særlig stort. De havde 3 børn, én i Australien, én ved København og drengen Anders i Stakroge. Han blev i sine unge år ramt af et vådeskud og blev total blind, men drev gården videre sammen med sine kone. Jeg kom der meget som barn og hjalp til med at slå græs og hente vare hos Købmand Klement Olesen på hjørnet af Vejlevej og Skjernvej og en af de ting jeg husker var når hun lavede æbleskiver, så måtte jeg spise alle dem jeg kunne.


2007


Vejlevej nr 6

2007
Bygget 1953 ombygget 1976

Her var ét af byens Pensionater. Det var frøken Johanne Bank, der havde pensionatet, som hun startede på Vejlevej 4. Der var også en del udlejede værelser.


Vejlevej nr 4

Ca 1925 set fra havesiden
Bygget 1910


2007
Her var også Pensionat. Først var det Johanne Bank, der senere byggede og flyttede ind i nr 6. Så kom Anna og Kaj Nielsen. Nogle af pensionærerne boede der også, bland andet en del mejerielever gennem tiden.
Senere lavede de en Smørrebrødsforretning på hjørnet af Storegade og Kirkegade.
I dag er det GPV der anvender bygningen til gæster.


Vejlevej nr 2 A

2007
Bygget 1965 ombygget 1999

Huset er bygget på grund udstykket fra baghaven Storegade 1/Vejlevej 2.


Vejlevej nr 2

Ca 1900
På denne hjørnegrund til venstre, var der et hus mod Storegade, hvor Maskinhandler Harald Madsens boede og mod Vejlevej, i nr. 2 boede Otto Thestrups. Han var billedskærer og hun var medhjælper i legetøjsforretningen Storegade 36 hos Svend Lund Poulsen.
Da huset blev revet ned blev der lavet en vandkunst og i 2011 blev der opsat skulpturen af den dykkende dame, der har fået tilnavnet "Røven". Nu kan den 600 kg tunge dame skabt af Jens Galschiøtts, altid tage et bad.
Senere blev området døbt Lena's Plads efter Dagbladets mangeårige lokalredaktør Lena Jeppesen. Lena døde i 2013 og pladsen navngivet i 2015.


2007


Vejlevej set mod Storegade/Skjernvej

Ca 1905


2007