Årstal for Tarm

Tidslinie / årstal for særlige begivenheder i Tarm
1347 Landbostedet Tharmæ nævnes af Biskop Peder i Ribe
1561 Kong Hans falder i "hul" i Tarm Kjær
1732 Tarm Kjær nævnes ifm. Herrestræde (vestjydske hærvej)
1876 Tarm bliver stationsby
1887 Tarm Kost-Realskole i Vestjylland oprettes med translatør Gregersen som skoleleder
1880 Håndværkerforeningen bliver stiftet
1894 Skolebestyrer S. Madsen-Mygdal overtager ledelsen på Tarm Kost-Realskole
1897 Tarm Idrætsforening oprettes
1904 Tarm Andels Elektricitetsværk opstår
1909 Det nye Posthus er nu færdig
1911 Tarm Kirke bygges og blev inviet i 1912
1913 Tarm Borger- og Grundejerforening
1913 Åbnes privatbanen Tarm Nr. Nebel
1915 Gadenavne indføres i Tarm
1919 Storegade blev "tjæremakadamiseret"
1920 Genforeningsmonument med et smukt broncerelief af billedhugger Max Kroupa afsløres
1921 Forsøgshaven etableres
1922 Viadukten på Ådumvej bygges
1922 Eksprestogene standser i Tarm
1924 Tarm Kost-Realskole overtages af Skolebestyrer J. Frandsen, Maribo
1925 Kantor Strunge køber Tarm Kost-Realskole
1926 Ugeblad for Tarm og Omegn udgives
1928 Vestjysk Kost-Realskole og Studenterkursus oprettes
1933 April. Tarm-Foersum Andelsmejeri indfører past. sødmælk på flaske
1938 Studenterkursus omdannes til en privat selvejende gymnasieskole. VKT (Vestjysk Kost- og Realskole Tarm) bliver til VGT (Vestjysk Gymnasium Tarm).
1939 Opsætning af husnumre i Tarm by
1939 Tarm - Nr. Nebel banen nedlægges
1942 Rutebilstation bygges ved Bechs Hotel
1953 VGT bliver et statsgymnasium
1953 Storegade 12 bliver ryddet ned til fordel for Nygade
1958 Tarm Erhvervsråd oprettes med Knud Sønderby som formand
1972 HF oprettes på VGT og samtidigt nedlægges realafdelingen.
1984 VGTs kostafdeling nedlægges
1986 VGT bliver et amtsgymnasium

2007 Egvad Kommune bliver en del af Ringkøbing-Skjern Kommune

2007 VGT bliver en statslig selvejende institution med en VUC HF afdeling

Kontakt mig - klik her

Copyright @ All Rights Reserved.