Tilbage

Genforeningsstenen

 


Teksten på monumentet er "Sønderjylland Vundet"


Billedet og den underliggende tekst, er udført i kobber og forestiller drengen der bliver genforenet med sin moder i grænselandet ved Kongeåen. I venstre side ser man ser ploven der står og venter, samt Ribe Domkirke. I højre side Dybbel Mølle. I bunden to Rigsvåben, det lille Danske med de 3 løver og 9 hjerter og det Slesviske med de 2 løver.


Teksten på stenen:
Det første genforeningsminde rejst den 14. 9. 1919
Skænket af S. Madsen Mygdal udført af Allois Max Krupa.
Genafsløret den 17. 8. 1971.

 

Monumentet blev oprindelig opsat ved Tarm Realskole (nu VGT - Vestjysk Gymnasium Tarm). Senere flyttet til Lønborgvejs udløb i Storegade, der var formet som et V. Der skete så en ændring af vejføringen og Stenen blev flyttet til den tidligere Forsøgshave, der var ved Skolegade / Gadegårdsvej / Bisgaardvej i 1971. Først i det nye årtusinde, i forbindelse med forskønnelse af grunden, hvor det tidligere Ledvogterhus havde lagt (Storegade 2), på stykket mellem Storegade og Stationsvej, kom monumentet igen til sin værdighed.