Tilbage

Englændergravene

 


Englænderen Donald Morris

Australieren Harvey James Porter Englændergraven 5. maj 1945
 

Ifølge beskrivelse opsat ved gravene på Østermarksvej i Tarm:
Det kan i første omgang virke besynderligt, at der ligger et krigsgravsted på dette fredelige sted, især når der ifølge krigens arkiver ikke skete flynedstyrtning I Tarm eller nærmeste omegn.
Men krigen forandrede skæbner på ubønhørlig vis og baggrunden for dette gravsted er i korte træk:
Om aftenen den 12. marts 1945 blev et Lancaster bombefly med 7 mands besætning beskudt af tyske jagerfly ved Lyne og styrtede ned mellem Vallund og Østergårde. Forinden sprang 5 mand ud med faldskærm, blev skjult hos danskere på egnen og ret hurtigt smuglet til Sverige.
De 2 besætningsmedlemmer lå døde i det nedstyrtede fly, men tililende lokale folk fik ligene ud. inden flyvragene brændte op. Ret hurtigt kom også mandskab fra civilbevogtningen (CB) i Tarm tilstede og tog ligene med til Tarm Sygehus. Her kom tyskerne dagen efter og krævede ligene udleveret, kørte ud i plantagen og begravede dem uden at markere gravstedet. Den lokal vognmand der var tvangsudskrevet til denne transport, kunne dog udpege stedet, som blev markeret med flag og en firkantet stensætning på befrielsesdagen 5. maj 1945. Normalt plejede tyskerne at begrave døde fjender på nestyrtningstedet.
14. juni 1945 besluttede sognerådet at skænke arealet til anlæg af to gravsteder og vedligeholde det fremover. Gravstedet blev anlagt for indsamlede midler. Den cirkelformede ringmur af brosten blev opført samtidig som en afgrænsning af gravstedet.
Søndag den 12. August 1945 var der en kirkelig begravelsesceremoni ved gravstedet, med provst P. B. Gadegaard Tarm, en deling engelske soldater og ca. 800 tilhørere.
I 1961 var der ønske fra det engelske krigsgravskommision, om at få ligene overflyttet til Fourfeldt Gravlund ved Esbjerg, men efter indsigelser fra Provst Gadegaard og Egvad Kommune blev det aldrig udført.
Vedligeholdelsen blev i en del år udført af kommunens mandskab, men overgik senere ret naturligt til Tarm Kirkes menighedsråd, idet gravstedet et indviet jord.
Kirkegaadspersonalet har siden trofast passet denne sirlige plet mellem skovens træer.

Skrevet den 12 marts 2002 af Tarm Kirke - Kirkegårdskontoret og Egvad Kommune - Teknisk forvaltning.