Tilbage

Hattemagerhuset
-det ældste hus i Tarm

 Man finder Hattemagerhuset på Foersumvej 1 i Tarm


Hattemagerhuset gennem tiden fra 1834 til 1989.

Huset findes aftegnet på et vejkort over Tarm by opmålt og aftegnet i 1797.

Første gang vi med sikkerhed kan fastslå husets beboere er i folketællingen fra 1834, hvorefter husets historie ser således ud:

1834
Huset ejes af gårdejer Boile. Olsen, men beboes af Peder Andersen, der er 28 år og daglejer. Han bor sammen med Mette Katrine Pedersdatter, der er 38 år, og hendes 5 børn af et tidligere ægteskab. Sammen har de Christine Pedersdatter på 1 år.

1840
Mette Katrine Pedersdatter og børnene er flyttet. Peder Andersen er nu hattemager og bor sammen med Johanne Cathrine Jensdatter, 38 år.

1844
Peder Andersen dør, 40 år gammel. Johanne Cathrine Jensdatter bliver boende i huset, hvor hun lever af hattemageri, trådhandel og daglejerarbejde.

1871
Huset sælges til Knud Christian Boilesen.

1876
Johanne Cathrine Jensdatter flytter på fattiggården, hvor hun dør i 1877. Huset fæstes af Niels Jørgen Christensen, der er tømrer, og bor sammen med sin kone Karen M Madsen, der er syerske

1878
Niels Jørgen Christensen køber huset Prisen udgør 400 kr, og kongetiende og præstetiende udgør 1/4 tdr rug og 1/4 tdr byg til hver.

1881
Niels Jørgen Christensen optager et lån på 300 kr, med pant i huset, forskellige møbler og hans værktøj. Senere samme år mageskifter Niels Jørgen Christensen med Morten Nielsen, der er smed, fra Fjerbæk i Lønborg Sogn Prisen er, 500 kr, uden kakkelovn og komfur.

1884
Morten Nielsen er gift med Marie Katrine Nielsen og de har 4. børn. I dette år opføres en smedje ved husets østlige ende

1888
Huset brænder ned og bygges op igen

1890
Morten Nielsen sælger huset til Andreas Pedersen, der er husmand og daglejer Prisen er 975 kr, for hus og grund, samt komfur, kakkelovn og en andel i Nyværn.

1894
Andreas Pedersen sælger huset til Erik Christian Jørgensen, der er fyrbøder ved savskæreiet og gift med Kristine Jensen, der er væverske De har desuden en indtægt ved at hun vasker for folk i den nærliggende Tarm Bæk. De har 5 børn og et plejebarn.

1902
Erik Christian Jørgensen opfører et tørvehus i forlængelse af husets vestlige ende.

1905
Der opføres et vaskehus vinkelret på husets vestlige ende. Dette vaskehus ejes af Byggeforeningen ved A. Ormstrup.

Samme år sælges huset til Jens Peter Gravesen fra Ådum. Prisen er 1035 kr for hus, grund, komfur, kakkelovn, madskab, 6 høns og 1 hane, andel i Nyværn og kirketiende.

1924
Jens Peter Gravesen dør og huset overtages af hans datter frk. Juliane Gravesen.

1941
Huset overtages af Carl Jonassen, der er arbejdsmand, hvor han bor med sin Elvira Jonassen og ni børn. Huset var da uden el og vand.. Der var en kakkelovn, hvor man fyrede med fast brænsel, og i baggangen var der bageovn og en grukeddel. I huset var der soveværelse mod syd, indgang mod syd, stue mod vest, spisekammer mod øst, køkken og bryggers mod nord. Loftet var .uudnyttet, I soveværelset var der køjesenge med to børn i hver, samt en stor seng, hvor forældrene sov med resten af børnene. I et udhus mod Øst var der lokum og brændeskur.

1954
Huset købes af kommunen, og familien Jonassen bor herefter til leje

1985
Elvira:Jonassen flytter til en anden bolig i Tarm

1989
Hattemagerhuset overtages af Skjern-Egvad Museum

Læs mere på Museets hjemmeside - klik her
 

Avisartikler om Hattemagerhuset:


Interview med husets sidste beboer Elvira Jonassen
(Dagbladet Ringkøbing-Skjern 14-11-1992)

Tradition med markering af Julianes fødselsdag den 8. juli :
(Dagbladet Ringkøbing-Skjern 8-7-2005)
(Skjern Ugepost 13-7-2005)